حضور پررنگ بانوان فرهیخته درجریان سیل اخیر

بانوان فرهیخته لرستان در جریان کمک رسانی و بسته بندی البسه و پخت غذای گرم حضور کسترده و شبانه روزی داشتند.
و از هیچگونه همکاری دریغ نکرده و با همه امکانات در خدمت رسانی مخصوصا در حوزه بانوان و کودکان و اقلام مورد نیازشان، حضور پررنگ داشتند.

نویسنده مطلب/مقاله : کریمی


درج کننده مطلب/مقاله : کریمی