شهادتت مبارک سردار دلها

سردار شهادتت مبارک بالاخره به آرزویت رسیدی، اما دل عزادار کوچک و بزرگ  ایران را چه میکنی، چه مرهمی برای زخمشان داری، سردار کودکانی که با بغض و اشک درباره سردارشان، مالک اشتر زمانشان حرف میزنند دلمان ریشتر میشود، از امام زمانمانمان بخواه دلمان را مرهمی فرستد، بخدا داغت خیلی سخت است خیلی سخت...

نویسنده مطلب/مقاله : لیلا کریمی


درج کننده مطلب/مقاله : لیلا کریمی