سیزده آبان

سیزده آبان یاد آور حماسه و ایثار جوانان انقلابی است راهی که جوانان این مرز و بوم تا کنون ادامه دهنده و تکمیل کننده آن بوده و هستند و تا اقتدار کامل ایران اسلامی در زمینه های مختلف علمی و اقتصادی و فرهنگی و.... از پای نخواهند نشست.

نویسنده مطلب/مقاله : لیلا کریمی


درج کننده مطلب/مقاله : لیلا کریمی