برگزاری آزمون استانی حکم حجاب درحکومت اسلامی ویژه مبلغات وزنان فرهیخته

برگزاری آزمون استانی حکم حجاب درحکومت اسلامی ویژه مبلغات وزنان فرهیخته
آزمون حک حجاب درحکومت اسلامی ویژه خواهران مبلغه وبانوان فرهیخته درسطح استان برگزارشد دراین آزمون 450نفر از بانوان شرکت کردند آزمون بصورت حضوری درتمام ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانها برگزار شد وبه کسانی که حدنصاب نمره آزمون راکسب کرده بودند گواهی پایان دوره 16 ساعته ارائه گردید .

نویسنده مطلب/مقاله : قاسمی


درج کننده مطلب/مقاله : قاسمی