برگزاری کارگاه آموزشی عملیات مشترک رمضان1440

دوره آموزشی عملیات مشترک رمضان 1440 هجری قمری با حضور بانوان فرهیخته و فعال فرهنگی و سایر اقشار تاثیرگذار(جامعه هدف)در اداره تبلیغات اسلامی برگزار شد، در این کارگاه به هدف نهایی گام دوم انقلاب که تقویت نگاه خوش بینانه به آینده و اراده مردم برای حرکت به سمت تمدن سازی است، پرداخته شد

نویسنده مطلب/مقاله : کریمی


درج کننده مطلب/مقاله : کریمی