عزاداری اربعین

بانوان فعال فرهنگی در مراسمات عزاداری اربعین در موسسات قرانی و مجالس خانگی با مخاطب قرار دادن عموم بانوان به ایراد مطالبی حول فرهنگ عزاداری همراه با شور و شعور حسینی و همچنین زن به عنوان ستون خانواده و رکن اصلی بنیان خانواده پرداختند، همچنین در مورد وظایف زن در خانه از دیدگاه اسلام بحث و تبادل نظر شد .

نویسنده مطلب/مقاله : لیلا کریمی


درج کننده مطلب/مقاله : لیلا کریمی