بانک اطلاعات بانوان مداح شهرستان بروجرد بروزرسانی خواهد شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان،سرکار خانم فریبا کشوری،مسئول امور بانوان کانون مداحان شهرستان بروجرد از ساماندهی وبروزرسانی بانک اطلاعاتی جامع شناسایی بانوان مداح در این شهرستان خبر داد.

وی با تاکید بر لزوم تهیه وتشکیل بانک اطلاعاتی جامع شناسایی و ساماندهی مداحان خواهر در شهرستان بروجرد تصریح کرد: تشکیل این بانک اطلاعاتی یکی از ضرورتها و نیازهای اساسی است چرا که باید بانوان مداح در شهرستان شناسایی و به نحو مطلوب از آنها استفاده شود.

سرکار خانم فریبا کشوری،مسئول امور بانوان کانون مداحان شهرستان بروجرد در ادامه بر لزوم آموزش و ارتقاء سطح علمی و عملی و توانمندی بانوان مداح در جلسات خانگی تاکید کرد.

نویسنده مطلب/مقاله : صفا


درج کننده مطلب/مقاله : صفا