برگزاري نشست هم اندیشی آسیب های اجتماعی درحوزه بانوان

به گزارش روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي لرستان،دراین نشست 70 نفر از بانوان فرهیخته استان حضورداشتند ودرخصوص آسیب های اجتماعی بانوان ازقبیل طلاق ،حجاب وعفاف ،اعتیاد بانوان ،تحکیم خانواده وتربیت فرزند به تبادل نظر پرداختند ودرپایان به بانوان فعال فرهنگی تجلیل بعمل آمد .

نشست به صورت دوروزه در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار گردید.