برگزاری کارگاههای اموزشی در سازمان تبلیغات اسلامی

در مورخه 98/9/4  الی 98/9/6 کارگاههای اموزشی تحت عنوان طرح امامت و تحول اجتماعی مسجدمحور و همچنین مهارت ارتباط در شهرستانهای بروجرد و خرم آباد برگزار گردید، در این دوره های آموزشی که مخاطبین اصلی آن روحانیون مستقر تحت عنوان امام محله و همسران روحانیون (همیاران تبلیغ) بودند از حضور اساتید مجرب بهره گرفته شد.

نویسنده مطلب/مقاله : لیلا کریمی


درج کننده مطلب/مقاله : لیلا کریمی