دومین دوره انتخابات جمعیت بانوان فرهیخته استان لرستان(گزارش تصويري)
حجت‌الاسلام مهدوی،مدیر کل و حجت‌الاسلام غلامی،معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان

حجت‌الاسلام مهدوی،مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان

حجت‌الاسلام مهدوی،مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان

حجت‌الاسلام غلامی،معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان

قاضی،رئیس سابق و بیرانوند رئیس جدید جمعیت بانوان فرهیخته لرستان

نویسنده مطلب/مقاله : صفا


درج کننده مطلب/مقاله : آقاي صفا