هفته عفاف و حجاب گرامی باد

نامگذاری هفته عفاف و حجاب به مناسبت سالروز گرامیداشت شهدای مسجد گوهرشادمی باشد،در 21 تیر 1314 با قیام مردم مشهد در اعتراض به بخشنامه های ضد فرهنگ اسلامی  دولت فروغی که ار تبعات سفر رضاشاه به ترکیه بود مبنی بر همسان سازی لباس و رواج فرهنگ غربی در کشوربا حمله به مردم متحصن در مسجد گوهرشاد آنها را به خاک و خون کشیدند. در هفته عفاف و حجاب فرصتی برای یادآوری سختی ها و مصائب زنده نگه داشتن فرهنگ شاخص حجاب و عفاف میباشد و هم اندیشی برای حفظ هر چه بیشتر این شاخصه و الگوی فرهنگ دینی میباشد.

نویسنده مطلب/مقاله : لیلا کریمی


درج کننده مطلب/مقاله : لیلا کریمی