چرا بعضی از دعاهای ما مستجاب نمی شود؟

دعا

برای استجابت دعا شرایطی ذکر کرده اند که به مهم ترین آن ها می پردازیم:

1. آمادگی جسمی و روحی: آمادگی روح و فکر مساعد بودن زمان و مکان در استجابت دعا مؤثر است. خداوند به حضرت موسی (علیه السلام) فرموده است: «ای پسر عمران! در تاریکی شب با قلبی خاشع و جسمی متواضع و چشمی اشک بار مرا بخوان که مرا نزدیک خواهی یافت و دعای تو را مستجاب خواهم کرد. (1) 2. دوری از گناه: بسیاری از گناهان پرده ی ضخیمی در برابر اجابت دعا می افکنند و مانع از مستجاب شدن آن می شوند. چنان که در دعای کمیل می خوانیم: «اللهم اغفرلی الذنوب التی تحبس الدعاء؛ خداوند! گناهانی را که موجب حبس دعایم شده تا به اجابت نرسند، بر من ببخش». گر گدا کاهل بود *** تقصیر صاحب خانه چیست 3. غذای پاک: پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در جواب کسی که گفت: دوست دارم دعایم مستجاب شود، فرمودند: «طهر مأکلتک و لاتدخل بطنک الحرام؛ غذای خود را پاک کن و از غذای حرام بپرهیز». (2) 4. رعایت آداب دعا: امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: «مبادا هیچ یک از شما از خدا تقاضایی کند مگر این که نخست حمد و ثنای او را به جا آورد و درود بر پیغمبر و آلش فرستد و بعد به گناه خود اعتراف کند، سپس دعا نماید». (3) 5. توأم بودن دعا با عمل: دعا نباید جانشین کار و فعالیت شود. اگر دعا همراه با عمل و تلاش باشد به اجابت می رسد. علی (علیه السلام) می فرمایند: «دعا کننده ی بدون عمل و تلاش مانند تیرانداز بدون زه است». (4) 6. مصلحت دار بودن: گاهی انسان چیزی را درخواست می کند که به نفع و مصلحت او نیست، از این رو اجابت آن به تأخیر می افتد. امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: «موسی و هارون نابودی فرعون و پیروانش را طلب کردند و خداوند هم دعای آن ها را مستجاب کرد، اما پس از چهل سال فرعون به هلاکت رسید». (5) در کتاب های روایی آدابی برای دعا ذکر شده است که از جمله ی آن ها توجه به دعا، نام بردن حاجت در دعا، اصرار در دعا، یقین داشتن به اجابت هنگام دعا، اجتماع برای دعا کردن و دیگران را بر خود مقدم داشتن است.

پی نوشت ها:

1. وسائل الشیعه، ج 4، ص 1125. 2. همان، ص 1176. 3. سفینۀ البحار، ج 1، ص 448. 4. نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره ی 337. 5. اصول کافی، ج 4، ص 245.

منبع: با معارف اسلامی آشنا شویم، ج 41.