جمعیت بانوان فرهیخته استان لرستان

آرشیو مطالب اردیبهشت ماه سال 1395

همراه شبی طلایی برای آمرزش گناهان و استجابت دعا

یکی از خصوصیات ویژه ی دین مبین اسلام، این است که در آن زمان های متعددی برای طلب مغفرت و بخشش الهی وارد شده، و اگر در یک سال به طور مثال انسان در یکی از این زمان ها، بهره ی کافی را نبرد، در شب های دیگر حداقل یکبار دیگر چنین فرصتی را در می یابد تا بتواند بواسطه ی آن، فرصت از دست رفته ی خود را جبران کند.

ادامه ی مطلب

آیا فرمان های رهبری در حوزه سیاست های جمعیت عملی شد؟

سی ام اردیبهشت سال 1393 رهبر معظم انقلاب سیاست های کلی جمعیت را ابلاغ کردند تا در سایه این سیاست ها، گام هایی جهت استفاده از این فاکتور مهم قدرت در هر جامعه برداشته شود و استفاده از این مولفه مهمترین رکن هر جامعه که نیروی انسانی آن هستند، هدفمند صورت گیرد. طی این مدت اقداماتی از سوی دستگاه های مختلف انجام شده است و ثبت احوال نیز پیشنهاد داده این تاریخ روز ملی جمعیت نامگذاری شود.

ادامه ی مطلب