جمعیت بانوان فرهیخته استان لرستان

آرشیو مطالب خرداد ماه سال 1395

جلوه های هنر و زیبایی در قرآن

با توجه به آیات قرآن کریم نکات بسیار زیبایی خواهیم یافت که چگونه خداوند همه ی هستی را زیبا آفریده و در آیات به تفصیل این زیبایی ها و بیان جزء به جزء آن ها پرداخته است.

ادامه ی مطلب