آرشیو مطالب خرداد ماه سال 1397

مبلّغان دینی در راستای اجتماعی شدن بحث مبارزه با مواد مخدر تلاش کنند

رئیس گروه برنامه ریزی و فناوری اطلاعات اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان گفت: مبلّغان دینی در راستای اجتماعی شدن بحث مبارزه با مواد مخدر تلاش کنند.

ادامه ی مطلب